Defterdarlık Makam
Telefon         :0 (456) 213 10 21
Faks              : 0 (456) 213 17 75
Adres            : Hükümet Binası 2. Kat


Personel Müdürlüğü
Müdür          : Nejla BAYDAR
Telefon         : 0(456) 213 63 20
Faks              :0 (456) 213 17 75
Adres            : Hükümet Binası 2. Kat


Muhasebe Müdürlüğü
Müdür          : Adem PEKİN
Telefon         : 0(456) 213 10 19
Faks              : 0(456) 213 58 75
Adres           : Hükümet Binası 1. Kat


Muhakemat Müdürlüğü
Müdür  V.     : İslam DURAN
Telefon          : 0(456) 213 15 77

Servis

Telefon            :0(456)2131063/69-(116) Dahili
Faks               :  –
Adres            : Hükümet Binası 3. Kat


 


Kurumlar DSS.Müdürlüğü
Müdür           : Osman ŞAHİN
Telefon         : 0(456) 213 25 06
Faks              : 0(456) 213 63 45
Adres            : İl Sağlık Müdürlüğü 1. Kat


Vergi Dairesi Müdürlüğü
Müdür   V.   : Erdoğan ERSOY
Telefon         : 0(456) 213 15 62/2106

Tahakkuk Servisi/Servis Sorumlusu Şef Ömer ULUTAŞ

Telefon            :0(456)2131063/69-(128)-(133) Dahili

Sicil Yoklama Servisi/Servis Sorumlusu Gelir Uzmanı Bekir AKÇAY

Telefon            :0(456)2131063/69-(130)Dahili

Takibat Servisi/Servis Sorumlusu Gelir Uzmanı Berna GÜRMEN

Telefon            :0(456)2131063/69-(131) Dahili

Muhasebe Servisi

Telefon            :0(456)2131063/69-(132) Dahili

Vezne

Telefon            :0(456)2131063/69-(125) Dahili

Faks               : 0(456) 213 51 45
Adres            : Hükümet Binası 1. Kat


Gelir  Müdürlüğü
Müdür   V.     : Bahadır MEYDAN
Telefon         : 0(456) 213 21 09
Faks               : 0(456) 213 53 86
Adres            : Hükümet Binası 3. Kat