Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

BAKANLIĞIMIZ

Misyonu;
Maliye politikasını katılımcı bir anlayışla geliştirmek, uygulamak ve izlemek.

Vizyonu;
Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme ortamını desteklemek üzere;

  • Mali disiplinden taviz vermeyen,
  • Mali yüklerin seviyesi ve dağılımında adalet içinde optimali gözeten,
  • Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,
  • Nitelikli insan kaynağına sahip, bilişim teknolojilerini etkin kullanan,
  • Saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alan,

yenilikçi ve öncü bir Bakanlık olmak.

DEFTERDARLIĞIMIZ

MİSYONU:     

            Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 Sayılı Kararname ile Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen görevlerin, Taşra düzeyinde yürütülmesiyle görevli İlimiz Defterdarlığı, Genel Bütçeli İdarelerin Muhasebe Hizmetlerini yürütmek, Defterdarlığımız ve istenilmesi halinde Genel ve Özel Bütçeli İdarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yerine getirmek, Vergi ve diğer gelirleri toplamak, personel planlaması yapmak, çalışanların özlük işlemlerini yerine getirmek gibi anılan Kararname ile belirlenen görevleri, etkin bir şekilde uygulamak, izlemek ve kaliteli bir hizmet sunmak.

            VİZYONU:

            Saydamlık, Hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alarak, Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı gözetmek, Bakanlığımız personel politikası çerçevesinde mevcut personeli doğru bir şekilde koordine etmek, iyi ve doğru bir yönetim anlayışıyla çalışanlarımıza ve topluma değer katmak.